Veiklos kryptys

 

Skaitymo balsu šeimose skatinimas

 • Susitikimai su šeimų klubais, įvairiais šeimų centrais, šeimų mokyklėlėmis – pokalbiai, mokymai, seminarai;
 • Metodinė pagalba ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo pedagogams, kaip skleisti skaitymo balsu idėjas tarp ugdymo įstaigas lankančių vaikų šeimos narių, artimųjų;
 • Skaitančių šeimų klubų incijavimas, metodinė pagalba tokiems klubams;
 • Skaitymo balsu skatinimas vaikus globojančiose šeimynose, metodinė pagalba;
 • Skaitančių šeimų ir šeimynų klubų iniciatorių, lyderių ir koordinatorių vertinimas bei skatinimas.

 

Skaitymo balsu ugdymo įstaigose skatinimas

 • Programų „Skaitantys darželiai” ir „Skaitančios mokyklos“ įgyvendinimas;
 • Susitikimai su ugdymo įstaigų vadovais, pedagogais, mokyklų bibliotekininkais – pokalbiai, mokymai, seminarai;
 • Nuolatinė inciatyvos idėjų sklaida Lietuvos ugdymo įstaigose;
 • Skaitymo balsu renginių konkurso organizavimas (ugdymo įstaigose ir įvairiose miestų ir miestelių bendruomenėse);
 • Metodinė pagalba ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo pedagogams, dalyvaujantiems iniciatyvos programose;
 • Iniciatyvos programose dalyvaujančių ugdymo įstaigų skaitymo balsu veiklos koordinavimas, skatinimas, informacijos sklaida apie vykstančias akcijas, projektus, renginius;
 • Skaitymo balsu veiklos ugdymo įstaigose iniciatorių, lyderių ir koordinatorių vertinimas bei skatinimas;
 • Skaitymas balsu renginiai vaikų globos namuose (kartu su Vaikų teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba).
 • Projektas Skaitančios mokyklos – Česlovas Milošas 2011-2012 (partnerai LR Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos kūlturų forumas)

 

Bendarbiavimas su bibliotekomis, knygynais, kultūros centrais, kitomis viešosiomis erdvėmis

 • Žinomų žmonių skaitymų balsu įvairiose viešose erdvėse iniciavimas;

 • Seminarų ir diskusijų viešosiose miestų bibliotekose, jų filialuose, knygynuose visoje Lietuvoje inciavimas ir rengimas;
 • Mažųjų skaitytojų konkursų iniciavimas ir rengimas;
 • Metodinė pagalba bibliotekininkams, leidėjams, kultūros darbuotojams;
 • Skaitymo balsu veiklos bibliotekose, knygynuose, kultūros centruose ir kitose viešose erdvėse iniciatorių, lyderių ir koordinatorių vertinimas bei skatinimas;
 • Skaitymo balsu inicijavimas, informacinės-metodinės medžiagos sklaida poliklinikose, ligoninėse - bendradarbiaujant su šalies leidyklomis.

 

Metodinė veikla

 • Mokslinė-praktinė konferencija „Visa Lietuva skaito vaikams – skaitymas ugdant“ 2012 m. balandžio 23 d;
 • Pasirengimas 2013 m. vyksiančiai konferencijai apie skaitymo balsu didaktiką ir metodiką;
 • Rekomenduotinos gero turinio literatūros vaikams ir jaunimui sąrašo rengimas;
 • Metodinių straipsnių, patarimų rinktinės parengiamieji darbai;
 • „Visa Lietuva skaito vaikams“ metodinės medžiagos rengimas ir teikimas inciatyvos programų lyderiams bei koordinatoriams.

 

Renginiai

 • Skaitymai viešose erdvėse – iniciavimas, dalyvavimas, rengimas bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis, organizacijomis ir pan. („Pasaka su Loreta Sungailiene“ kalėdinėje labdaros mugėje Vilniaus rotušėje, „Ežiukų Dryžiukų klubas“ PC „Panorama“);
 • Vilniaus knygų mugė – projekto “Visa Lietuva skaito vaikams” stendinė prezentacija, tarptautinės diskusijos, vieši renginiai;
 • Tarptautinė skaitymo balsu vaikams savaitė – informacijos sklaida, raginimas paminėti savaitę, organizuojant skaitymo balsu renginius bei akcijas;
 • Viešų diskusijų, dalyvaujant mokyklų jaunimui, suaugusiems, iniciavimas ir organizavimas.

 

Informacinė kampanija

 • Reklaminio klipo kūrimas ir transliavimas radijo ir televizijos eteryje, interneto ir viešojoje erdvėje;
 • Kampanijos sklaida įvairiose TV, radijo laidose ir spaudoje;
 • Informacinės medžiagos-brošiūros „Visa Lietuva skaito vaikams“ parengimas ir jos dalinimas;

 

 

RP

 

© 2012. Visos teisės saugomos. Mažojo Princo fondas