Konferencijoje „Visa Lietuva skaito vaikams - ugdymas skaitant“ analizuotos temos

 

Balandžio 23 d., pasaulinę knygos ir autorių teisių dieną, labdaros ir paramos fondas “Mažojo Princo fondas” surengė mokslinę-praktinę konferenciją „Visa Lietuva skaito vaikams – ugdymas skaitant“. Konferencijos „Visa Lietuva skaito vaikms" analizuotos temos:

 

 

 

Konferencijos pradžioje Irena Koźmińska fondo „ABCXXI – Visa Lenkija skaito vaikams“ įkūrėja ir pirmininkė perskaitė pranešimą „Ugdymas skaitant“. Autorė teigė, kad didžiausią šiandienos problema – laiko stoka. Tėvai skuba, neturi savo vaikui laiko, dėl ko pastarieji jaučiasi atstumti ir nereikalingi, be to tokie vaikai lėčiau vystosi, jų kalba bei skaitymo gebėjimai yra skurdesni. Todėl patarta apriboti televizoriaus žiūrėjimą (leidžiama žiūrėti 2-3 televizijos programas per savaitę) ir kiek įmanoma daugiau dėmesio skirti vaikui. Jis turi būti su tėvais, o skaitymas balsu turėtų būti propaguojamas nuo gimimo. I. Koźmińska pasidalino didžiule ir naudinga skaitymo balsu iniciatyvos, Lenkijoje vykdomos jau daugiau kaip 10 metų, patirtimi ir rezultatais. Ji taip pat paragino tėvelius ir pedagogus atkreipti didesnį dėmesį į berniukų, vaikinų ugdymą, teigdama, kad kasdienis skaitymas balsu ir tinkamas vertybių mokymas gali būti viena parankiausių ir tinkamiausių priemonių norint išauginti puikius būsimus vyrus.

 

Gabriela Sedláčková, fondo „Visa Čekija skaito vaikams“ regiono koordinatorė pristatė 6-eris metus Čekijoje įgyvendinamą skaitymo balsu iniciatyvą. Buvo pateikta informacija apie Čekijoje vykdomas programas, skaitymo skatinimo būdus. Tarp įgyvendinamų projektų didžiausią populiarumą įgijo „Močiutė darželyje“, „Mano pirmoji knyga“, „Skaitymo vaikams savaitė“ ir kiti.

 

Eglė Staškūnaitė, Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje patarėja kultūros ir švietimo klausimais perskaitė pranešimą „Ugdymas skaitant – Šiaurės šalių pavyzdžiai“. Aptartos skaitymo skatinimo priemonės, programos, o taip pat vykdomi projektai Lietuvoje, bendradarbiaujant su Šiaurės šalimis. Populiarus bei Lietuvoje žinomas projektas „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“. Šiaurės šalys (Danija, Švedija, Norvegija) aktyviai dalyvauja teikiant knygas skurdžioms, imigrantų šeimoms, vaikai skaito seneliams ir pan. Šiaurės šalyse vykdomi projektai yra skirtingi ir savo trukme, ir tiksline grupe, bet juos visus jungia ta pati mintis – meilės knygai ugdymas, skaitymo ir kartų bendravimo skatinimas.

 

Dr. Loreta Sungailienė, „Visa Lietuva skaito vaikams“ ambasadorė pristatė programas „Skaitanti mokykla“, „Skaitantis darželis“. Akcentuota skaitymo nauda įvairaus amžiaus vaikams, visi skaitymo entuziastai pakviesti bendradarbiauti, siūlyti savo idėjas bei jungtis į iniciatyvos „Visa Lietuva skaito vaikams“ lyderių, koordinatorių ratą.

 

Doc., habil. dr. Kęstutis Urba, VU Filologijos fakulteto dėstytojas, IBBY Lietuvos skyriaus valdybos pirmininkas pristatė pranešimą: „Ką skaityti Lietuvos vaikeliams? (Vaikų literatūros apžvalga, problemos)“. Jo nuomone, ypač svarbu yra pasiūlyti vaikui gerą knygą tinkamu metu. Pristatytos knygų naujovės, premijuotos knygos, aiškinta, kokius kriterijus turėtų atitikti gera knyga, o kokių knygų neverta skaityti.

 

Elżbieta Olszewska, fondo „ABCXXI – Visa Lenkija skaito vaikams“ valdybos narė ir programos direktorė perskaitė pranešimą „Vertybių ugdymas“. Mokslininkė atskleidė, kokias vertybes turi ugdyti bei ugdo skaitymas. Atkreiptas dėmesys, kad norint suprasti savo vaiko poreikius, elgseną, yra būtinas akių, fizinis kontaktas bei auklėjimas.

 

Doc. Vita Mozuraitė, VU Komunikacijos fakulteto, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto dėstytoja; IBBY narė, Skaitymo skatinimo asociacijos narė pateikė pasiūlymus, ką daryti, „kad skaitymas netaptų bausme“. Mokslininkė kalbėjo apie skaitymo reikšmę paauglio gyvenime, (ne)skaitymo problemos, skaitymo iniciatyvų įvairiose šalyse patirtį.

 

RP

 

© 2012. Visos teisės saugomos. Mažojo Princo fondas