„Būtina skatinti visų suaugusiųjų motyvaciją skaityti balsu vaikams“ - pripažino konferencijos dalyviai

 

Konferencijos  „Visa Lietuva skaito vaikams - ugdymas skaitant" balandžio 23 d. dalyviai klausė pranešimų ir dalyvavo ekspertų, ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo pedagogų bei bibliotekininkų darbo grupėse.

 

 

Darbo grupėse dalintasi patirtimi, kas ir kaip turėtų skaityti vaikams balsu, kaip panaudoti ugdymo ir kultūros įstaigų erdvę, organizuoti jų veiklą, kad skaitymas balsu tenkintų vaikų smalsumą ir emocinius poreikius. Akcentuota, kad ugdyti vaikus, naudodami skaitymą balsu kaip ugdymo priemonę, turėtų visi suaugę – tėvai, vaikų artimieji, globėjai, pedagogai, bibliotekininkai, studentai, savanoriai, įvairių valstybinių, tarptautinių institucijų atstovai, įvairių profesijų, tautų, kultūrų žmonės.

 

Būtina skatinti visų suaugusiųjų motyvaciją skaityti balsu vaikams. Visi, kas moka skaityti, turėtų ugdyti vaikų raštingumą. Svarbu, kad žmonės būtų tinkamai parengti (pasirengę) skaityti vaikams balsu ir atsakingai rinktųsi vaikų bei jaunimo literatūrą. Žinią apie skaitymo balsu naudą siūlyta skleisti ne tik siaurai profesinei grupei (pedagogams bibliotekininkams), bet ir visuomenei, nes vaikų ugdymas – ne vien ugdymo specialistų reikalas. Atsakingas skaitytojų ugdymas – visuomenės pareiga ir kartu dovana visuomenei. Tai galimybė ugdyti protingus, kritiškai skaityti ir gyvenimą vertinti mokančius savo šalies piliečius.

 

Tačiau svarbiausia yra laikytis principo, kad skaitymas turi teikti vaikui malonumą, tik tuomet jis bus suinteresuotas daugiau skaityti ir domėtis knygomis. Konferencijos diskusijose aptartos skaitymo skatinimo, knygų įsigijimo, ugdymo įstaigų bibliotekų fondų atnaujinimo problemos, diskutuota, kaip skaitymo entuziastai galėtų daryti įtaką valstybės vadovams, valstybinėms institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms, kad jos skatintų skaitymą. Prieita bendros nuomonės, kad valstybė turėtų teikti prioritetą tokioms vaikų ugdymo priemonėms kaip skaitymas balsu.

 

Taip pat svarstyta, kuo Lietuva galėtų būti naudinga Europoje propaguojant skaitymą balsu. Atsakydami į pastarąjį klausimą, konferencijos dalyviai siūlė pirmiausia patiems gerbti ir mylėti savo unikalią, archajišką, žodingą kalbą ir ją pagarbiai demonstruoti užsienyje. Lietuva, dalyvaudama tarptautiniuose kultūros ir edukacijos projektuose, meninę reprezentacinę veiklą galėtų papildyti literatūrine veikla, skaitymo balsu renginiais, ypač parodant dėmesį emigravusiems iš Lietuvos, prisidedant prie lietuvybės išsaugojimo ir sklaidos.

 

 

RP

 

© 2012. Visos teisės saugomos. Mažojo Princo fondas