Deklaracijos tekstas

 

Programos „All of Europe Reads to Kids“ (Visa Europa skaito vaikams) deklaracija, pasirašyta 2011 m. birželio 1 d. Cešine

 

Mes, toliau pasirašę Pirmosios tarptautinės skaitymo vaikams savaitės paskelbimo renginio, 2011 m. birželio 1 d. Cešine ir Česky Tešyne surengto fondų „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom” ir „Celé Česko čte dětem” kartu su vietos valdžios ir kultūros institucijomis, dalyviai, reiškiame savo tvirtą įsitikinimą, kad gebėjimas ir aistra skaityti yra būtina sąlyga visapusiškai ugdant žmogų, padedant jam lavintis ir tobulinti savo kompetencijas, dalyvauti kultūriniame gyvenime, taip pat gerinant asmeninio ir bendruomenės gyvenimo kokybę.

 

Elektroninėms priemonėms išstumiant knygą ir skaitymą, tėvams vis mažiau laiko skiriant savo vaikams, Europoje maždaug 20 procentų vaikų ir jaunimo yra funkciniai beraščiai. Tikime, kad visuotinai skiepyti įprotį skaityti vaikams balsu nuo pat gimimo namuose ir ugdymo įstaigose būtina, siekiant išvengti neraštingumo ir visuomenės kultūros nuosmukio. Todėl kreipiamės į visus žmones, nevyriausybines organizacijas ir institucijas, atsakingas už jaunosios kartos ugdymą, remti ir įgyvendinti programas, skatinančias kasdieninį skaitymą vaikams ir paaugliams balsu

 

2 0 m i n u č i ų p e r d i e n ą. K i e k v i e n ą d i e n ą!

 

 

RP

 

© 2012. Visos teisės saugomos. Mažojo Princo fondas