Susipažinkite su IBBY

 

Tarptautinė vaikų ir jaunimo knygos taryba (IBBY, International Board on Books for Young People) – tarptautinė nevyriausybinė organizacija, įkurta 1953 m. Šveicarijoje ir turinti nacionalinius skyrius daugiau kaip 70 pasaulio šalių. Organizacijos nariai yra atstovai įvairių profesinių grupių, kurių tiesioginis darbas, visuomeninė veikla ar asmeniniai interesai susiję su vaikų knyga.

 

1992 m. įkurtas Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos Lietuvos skyrius yra savanoriška savarankiška organizacija, kurios veikla nukreipta į visokeriopą vaikų knygos sklaidos plėtotę. Skyrius atstovauja Lietuvai tarptautiniame susitikimuose, bendradarbiauja su atitinkamomis vidaus ir užsienio institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauja kultūros ir švietimo veikloje, atstovauja vaikų literatūros interesams visuomenėje, organizuoja tradicinius renginius, seminarus, įgyvendina kultūros projektus, steigia ir skiria premijas, inicijuoja ir organizuoja įvairių leidinių leidybą, vykdo vaikų literatūros informacijos sklaidą, kaupia vaikų literatūrą ir kitokią medžiagą vaikų ir jaunimo literatūros, leidybos, knygos meno ir skaitybos klausimais, medžiagą apie vaikų rašytojus ir kt.

 

IBBY Lietuvos skyrius rengia ir administruoja Vaikų literatūros informacijos svetainę http://rubinaitis.lnb.lt, leidžia žurnalą “Rubinaitis”. IBBY Lietuvos skyriaus valdybos pirmininkas – Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto docentas, habil.dr. Kęstutis Urba.

 

 

Daugiau informacijos apie IBBY Lietuvos skyriaus veiklą rasite http://rubinaitis.lnb.lt

 

 

 

RP

 

© 2012. Visos teisės saugomos. Mažojo Princo fondas