Siesartėnų moksleiviai rado „laimės žiburį“

 

 

Apie skaitymą balsu Šakių rajono Siesartėnų pagrindinėje mokykloje pasakoja lietuvių kalbos mokytoja Laima Bendžiūnaitė ir bibliotekininkė Daiva Benedikienė.

 

 

Nuolat galvodavome, kaip sudominti mokinius skaitymu. Dalyvavome Mažojo princo fondo organizuotoje konferencijoje „Visa Lietuva skaito vaikams – ugdymas skaitant“, kuris davė naujų

 

jėgų ir minčių ieškojimams, kaip priartinti mokinius prie nuostabaus knygų pasaulio.

 

Pasinaudodamos idėja skaityti vaikams balsu kasdien po 20 minučių, 5–6 klasių mokiniams l

ietuvių kalbos pamokų metu perskaitėme Antuano de Sent Egziuperi „Mažąjį
princą“. Šį kūrinį skaitė lietuvių kalbos mokytoja ir bibliotekininkė pakaitomis. Kol kas
kitų svečių skaityti balsu dar nebuvome pasikvietę, bet jau turime planų ir minčių naujiems mokslo metams. Po kūrinio perskaitymo mokiniai rašė samprotaujamojo pobūdžio rašinį „Ko aš pasimokiau iš mažojo princo?“ Apsakymas vaikams patiko, savo rašiniuose jie rašė, kad nuo šiol labiau vertins draugystę, stengsis nesišaipyti iš draugų, nesimušti, brangins draugų nuomonę, stengsis būti geresniais. Kadangi mokiniams patiko, nusprendėme skaitymą balsu panaudoti ir kitokiais būdais bei kitokiose erdvėse.

 

Su 5–8 klasių mokiniais gegužės mėnesį keliavome po lankytinas Anykščių krašto vietas. Aplankėme poeto, kalbininko, vyskupo Antano Baranausko klėtelę, rašytojo, dramaturgo, visuomenininko Antano Vienuolio-Žukausko namą-muziejų, Siaurojo geležinkelio muziejų ir, žinoma, rašytojo, publicisto Jono Biliūno tėviškę.

 

J. Biliūno tėviškės muziejaus darbuotoja nepaprastai gražiai pasakojo rašytojo kūrinius „Kliudžiau“ ir „Brisiaus galas“. Vaikai jautriai reagavo į šiuos kūrinius, kai kurie ir ašarėles nubraukė, noriai pasakojo apie savo gyvūnėlius. Skaičiuodami laiptelius ir galvodami norus, užkopėme į kalną, kuriame palaidotas rašytojas J. Biliūnas. Čia mokiniai susėdę išklausė J. Biliūno kūrinį „Laimės žiburys“, kurį balsu perskaitė bibliotekininkė.

 

Sulaukėme daug įvairių klausimų ir mokinių susidomėjimo. Ir tai mus labai džiugino, nes norėjome, kad vaikai praturtėtų ir jie išties buvo patenkinti mūsų sugalvota literatūrine programa, kuria paįvairinome ir įprasminome savo kelionę į Anykščių kraštą.

 

Labai džiaugiamės, kad po šios išvykos padaugėjo moksleivių mokyklos bibliotekoje pasiėmusių knygų į namus vasaros atostogų metui. Vaikai paėmė ir programinės literatūros, nors jos anksčiau nelabai norėdavo skaityti, ir įvairių autorių grožinės literatūros.

 

Kitais mokslo metais planuojame prisijungti prie programos „Skaitančios mokyklos“.

 

Siesartėnų pagrindinės mokyklos nuotraukose: bibliotekininė D. Benedikienė skaito J. Biliūną, skaitymo balsu klauso Siesartėnų moksleivės.

 

RP

 

© 2012. Visos teisės saugomos. Mažojo Princo fondas