Taikos progimnazija: mes skaitome kasdien!

Pasakoja Vilniaus Taikos progimnazijos bibliotekos vedėja Jadvyga-Juliana Tumas.

 

 

 

 

Kasmet pasaulyje minima Tarptautinė vaikų knygos diena, kurios idėją dar 1967 m. iškėlė Tarptautinė vaikų knygos taryba. Paskatinta iniciatyvos „Visa Lietuva skaitovaikams“, Vilniaus Taikos progimnazijos biblioteka paminėjo Vaikų knygos dieną. Balandžio 19 d. bibliotekoje įvyko renginys 1–5 klasių mokiniams „Popietė su knyga“, kurio metu buvo balsu skaitoma vaikams. Bibliotekininkė J.-J. Tumas ir lietuvių kalbos mokytoja Renata Mikolaitytė balsu skaitė ištraukas iš Antuano de Sent-Egziuperi „Mažojo princo“. Skaitymą balsu papildė ir ketvirtokų suvaidinta trumpa minėto kūrinio ištrauka. Mokiniai susipažino su vertingiausiomis bibliotekos knygomis ir patys mielai balsu skaitė mėgstamiausias ištraukas iš filosofinės pasakos „Mažasis princas“. Vaikai labai susižavėjo šio kūrinio autoriaus, prancūzų rašytojo kūryba, jie iliustravo girdėtas ištraukas, rašė rašinius apie mažojo princo išgyvenimus. Tokia maloni pažintis moksleivius paskatino dar labiau domėtis A. de Sent-Egziuperi gyvenimu ir kūryba.

 

Nusprendę įsijungti į iniciatyvos „Visa Lietuva skaito vaikams“ programą „Skaitančios mokyklos“, gegužės 7 d. progimnazijoje pradėjome vykdyti skaitymo balsu skatinimo projektą. Tą dieną skaitydami spaudą kiekvienoje klasėje paminėjome Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Stendus prie bibliotekos, klasėse, koridoriuje papuošėme plakatais, piešiniais, kurie kvietė dalyvauti skaitymuose ir kiekvieną dieną skaityti vaikams balsu. Pamokų metų 2 ir 4 klasėse buvo skiriama 20 min. skaitymui balsu. Moksleiviams skaitė pradinukų mokytoja Dalia Kliukienė, bibliotekininkė J.-J. Tumas ir lietuvių kalbos mokytoja Renata Grinaitė. Mokiniai noriai klausėsi gyvo balso, matė skaitančiojo veido išraišką, gestus – visa tai kūrė betarpišką, jaukią atmosferą, malonų bendravimą, o skaitomam tekstui suteikė daugiau įtaigumo.

 

Birželio 3 d., sekmadienį, prekybos ir pramogų centre ,,Panorama" vyko baigiamasis Ežiukų Dryžiukų klubo renginys ir simbolinis Tarptautinės skaitymo balsu vaikams savaitės uždarymas. Tarp įvairių programų, užsiėmimų, skirtų vaikų emociniam ir intelektualiniam ugdymui, kuriuos rengė ir organizavo Ežiukų Dryžiukų klubo bičiuliai, dalyvavo ir „Mažojo princo fondas“, pristatantis iniciatyvą „Visa Lietuva skaito vaikams“. Į šventę atvyko ir mūsų progimnazijos 6 bei 7 klasių mokinių. Visi kartu stebėjome, kaip Tėvo dieną pasakas vaikams balsu skaitė drąsiausi tėveliai, kaip mažesnieji piešė ir smagiai bendravo, klausydami smagių istorijų, skaitomų „Mažojo princo fondo“ atstovų. Progimnazijos auklėtiniai taip pat padovanojo savo skaitinių susirinkusiems vaikams ir jų tėveliams. Skambėjo moksleivių skaitomos gražiausios ištraukos iš „Mažojo princo“ ir Justino Marcinkevičiaus eilėraštis „Keista senutė bibliotekoje“, kurį padeklamavo 6c klasės mokinė Augustė Balzarytė.

 

Birželio 4–8 d. mokykloje vyko dieninė vasaros poilsio stovykla „Drugelis“. Jos programoje buvo numatyta kiekvieną dieną skaityti vaikams balsu po 20 min. Stovykloje buvo skaitomos ištraukos iš Vytauto V. Landsbergio knygos „Pelytė Zita“, Voldemaro Bonzelso knygos „Bitė Maja ir jos nuotykiai“. Skaitant balsu buvo laikomasi tam tikrų taisyklių, tvarkos. Pirmiausiai mokiniai susipažindavo su pačia knyga, jos iliustracijomis. Atradus įdomią ištrauką moksleiviai kartu su pedagogais ją pastraipomis perskaitydavo. Tuomet buvo aptariama, kokius jausmus ir išgyvenimus sukėlė išklausyti tekstai, ką norėjo pasakyti, ko pamokyti knygų autoriai, herojai. Vaikai mielai diskutavo ir reiškė savo nuomonę. Savaitės pabaigoje progimnazijos aktų salėje buvo organizuota viktorina-konkursas „Skaitau balsu ir gėriuosi“, kurios metu vaikai turėjo atpažinti balsu skaitomas ištraukas ir atspėti, iš kurios knygos jos yra. Stovyklos dalyviams labai patiko toks renginys ir skaitymo balsu pusvalandžiai, tad jie pareiškė norą ir toliau mokykloje tęsti pastovius skaitymo balsu užsiėmimus.

 

Pritariame minčiai, kad skaitymas balsu vaikams yra būdas sužadinti jų skaitymo poreikį, ugdyti skaitytojus, kad jiems geriau sektųsi mokytis. Nuo 2012 metų rugsėjo mėn. mūsų mokykloje bus tęsiama skaitymo balsu tradicija. Ją skleisime visoje mokykloje – vykdysime projektą „Visa mokykla garsiai skaito“.

 

J.-J. Tumas ir VLSV archyvo nuotraukose: progimnazijos moksleiviai skaito bibliotekoje; aktyviausios skaitytojos ir klausytojos su skaitymo balsu renginių organizatorėmis R. Mikolaityte ir J.-J. Tumas; mažieji klausytojai demonstruoja savo darbelius; moksleivės skaito „Mažąjį princą“ Ežiukų Dryžiukų klube.

 

RP

 

© 2012. Visos teisės saugomos. Mažojo Princo fondas