Skaitymas balsu ir vaiko emocinė sveikata

Kas yra emocinė sveikata?

Visi tėveliai, globėjai, ugdytojai nori, kad vaikai būtų sveiki, saugūs, protingi ir laimingi. Pagrindinis suaugusiųjų rūpestis – vaiko sveikata.

Sveikata – tai visiškos fizinės, psichinės, socialinės, protinės ir dvasinės gerovės būsena.

Gyvenimo sėkmė, priklauso ne tik nuo intelekto, bet ir nuo gebėjimo valdyti savo emocijas, t.y. nuo psichinės (emocinės) sveikatos. Psichinė sveikata – kai žmogus moka džiaugtis, liūdėti, priimti sprendimus ir už juos atsakyti, reikšti emocijas.Tai – emocinis ir dvasinis atsparumas, kuris leidžia patirti džiaugsmą ir ištverti skausmą, nusivylimą, liūdesį. Tai teigiamas gėrio jausmas, kuriuo remiasi tikėjimas savo bei kitų žmonių orumu ir verte.


Emocinė vaiko sveikata priklauso nuo jo pasitikėjimo savimi ir savo vertės pajautimo. Vaikai, kurie jaučia esą mylimi, labiau pasitiki savo galiomis, užsiima mėgstama veikla. Suaugusieji juos skatina veikti ir taip ugdo vaikų stipriąsias savybes. Emociškai sveiki vaikai geba valdyti savo emocijas, būti savarankiški, atsakingi, pasitikintys savo jėgomis. Jiems būdingas empatijos jausmas, jie yra atidūs, gebantys mylėti, užmegzti ir palaikyti ilgalaikius ryšius su kitais žmonėmis.

Psichologai teigia, kad vaikų emocinę savijautą, psichinę sveikatą lemia santykiai šeimoje.

 

Ko trūksta sveikam vaiko vystymuisi?

• Tėvų dėmesio, meilės, vaikui skiriamo laiko;

• Kalbėjimo, bendravimo įgūdžių;

• Asmeninės patirties.

 

Vaikai kenčia nuo emocinės anemijos!

 

Ką turėtume daryti?

• Patenkinti vaikų emocinius poreikius.

• Padėti vaikams sukaupti asmeninę patirtį.

• Ugdyti moralines ir dvasines vertybes.

• Apsaugoti vaikus nuo toksinės kultūros, socialinių nuodų.

 

Skaitymas balsu vaikui patenkina jo emocinius poreikius įvairiais lygmenimis:

 

Psichikos:

• stiprina tarpusavio ryšį,

• stiprina asmens savivertę;

• suteikia paguodos, optimizmo, padeda pabėgti nuo nuobodulio, streso;

• padeda patirti malonių pojūčių, nuotykių.

 

Intelekto:

• moko kalbėti ir mąstyti, pažinti pasaulį ir save;

• suteikia žinių, patenkina smalsumą,

• lavina atmintį ir vaizduotę.

 

Moralės:

• pateikia gerų pavyzdžių,

• parodo pasirinkimų ir sprendimų pasekmes,

• moko apmąstyti gėrio ir blogio santykį.

 

Tinkama vaikų literatūra (ypač pasakos) tenkina vaikų smalsumą, ugdo vaikus, suteikia jiems žinių, taip pat stiprina jų emocinę sveikatą. Emociškai stabilesnis vaikas jaučiasi tvirčiau, saugiau, jo mintys, poelgiai yra harmoningi, racionalūs. Skaitymas balsu suartina šeimos narius, kuria tinkamą atmosferą namuose, o tai neabejotinai gerina vaikų emocinę būklę.

 

Skaitykime kasdien vaiko ir savo malonumui bei gerovei! Kad būtume emociškai sveiki!

 

Panaudota Irenos Koźmińskos pranešimo „Ugdymas skaitant“, perskaityto mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Visa Lietuva skaito vaikams – ugdymas skaitant“ (2012 m. balandžio 23 d., Vilnius) medžiaga.

 

RP

 

© 2012. Visos teisės saugomos. Mažojo Princo fondas