Rokiškio gimnazistai informacijos srauto amžiuje

 

Kiekvienų mokslo metų pradžioje, į Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinį iš kitų mokyklų į pirmą gimnazijos klasę atėję mokytis moksleiviai supažindinami su bibliotekos ir skaityklos taisyklėmis, veikla, vykdomais projektais, tradiciniais renginiais ir unikaliomis leidinių kolekcijomis.

Šiais mokslo metais pirmųjų gimnazijos klasių moksleiviams buvo organizuotos pažintinės pamokos „Mes informacijos srauto amžiuje“. Šių pamokų pagrindinis uždavinys – ugdyti skaitymo poreikį, kuris išliktų visą gyvenimą. Pažintinėje pamokoje daug kalbėta apie skaitymą, jo reikšmę ugdymo procese. Gimnazistai pasakojo ne tik tai, ką jie skaito, bet ir ką skaito jų tėveliai.

 

Pažintinėse pamokose Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio bibliotekininkės, vadovaujamos bibliotekos vedėjos Redos Kiselytės, gimnazistus supažindino su bibliotekos fondais, literatūros parodomis, unikalia autografuotų leidinių kolekcija, „Mažojo Princo fondo“ iniciatyva „Visa Lietuva skaito vaikams“, kurios ambasadorė yra etnomuzikologė, TV laidų vedėja Loreta Sungailienė. Iš Juozo Tūbelio progimnazijos atėjusių klasių ugdytiniai garsiai skaitė savo buvusių mokytojų lituanisčių Vidos Papaurėlienės, Irenos Varnienės poeziją, kitų lietuvių poetų ir rašytojų kūrinius. Moksleiviai, kurie mokosi šioje gimnazijoje nuo pirmos klasės ir su bibliotekos, skaityklos veikla ir tradicijomis susipažinę, garsiai skaitė poetės, aktorės, pedagogės Marijos Meilės Kudarauskaitės nuotaikingą poeziją, literato, publicisto, kraštotyrininko Aleksandro Šidlausko aforizmus. Per pažintines pamokas skaitykloje, gimnazistai teigė, kad jie ir patys nemažai garsiai skaito, nes tokiu būdu geriau įsisavina informaciją. Pažymint kunigo, profesoriaus, poeto Maironio 150-ąsias gimimo metines, gimnazijos skaitykloje numatoma organizuoti „Literatūrinius Maironio skaitymus“.

 

Informaciją paskleidė periodiniai leidiniai „Dialogas“ ir „Gimtasis Rokiškis“: Kiselytė Reda. Informacinio srauto amžiuje // Dialogas.- 2012, spal.11, p.12. Kiselytė Reda. Informacinio srauto amžiuje // Gimtasis Rokiškis.- 2012, spal.13,p.7.

 

RP

 

© 2012. Visos teisės saugomos. Mažojo Princo fondas