Taikos progimnazija per Adventą skaitė, dainavo, vaidino ir gėrėjosi knygomis

 

Etnokultūrinė popietė Vilniaus Taikos progimnazijoje.

 


 

Vilniaus Taikos progimnazijos mokiniai, mokytojai ir tėveliai, kurie domisi etnokultūra, lapkričio pabaigoje dalyvavo etnokultūrinėje popietėje „Leliumoj“. Šis renginys yra tęstinis, tradicinis mokyklos renginys, kuris apjungia tris liaudies kūrybos rūšis: muzikinį folklorą, pasakojamąją tautosaką ir tautodailę. Šiuo renginiu siekiama skatinti mokinius domėtis savo krašto tradicine kultūra, skleisti liaudies kūrybą, ugdyti kūrybiškumą.

 

Šios popietės dalyviai žiūrovams sekė pasakas ir sakmes, dainavo Advento-Kalėdų dainas, vyko kalėdinių žaisliukų, kuriuos pagamino 5-8 kl. mokiniai, paroda.

Džiugu, kad į renginį įsitraukė ir mokinių tėveliai. Pasakas žiūrovams skaitė trečios klasės mokinės Miglutės mama ir šeštoko Viktoro bei aštuntos klasės mokinio Henriko mama. Šių dviejų brolių Matusevičių šeima mokyklos bibliotekai padovanojo apie 100 knygų!

 

Popietėje „Leliumoj“ pasaką žūrovams skaitė ir tarmiškai dainavo etnomuzikologė Loreta Sungailienė. Popietės viešnia Loreta Šarkaitė – Vilniaus etnokultūros centro vyriausioji edukacijos koordinatorė – pabrėžė savo tautos kultūros pažinimo svarbą ir pasidžiaugė progimnazijoje puoselėjamomis etninėmis vertybėmis.

 

Šiemet šį renginį integravome į projektus „Visa Lietuva skaito vaikams“ ir „T klasė“. Vyresniųjų klasių mokiniai, mokytojai, mokyklos specialistai, informacijos centro vedėja Jadvyga Tumas kiekvieną dieną skaito balsu pasakas, sakmes ir kitokias ištraukas iš knygų pradinių klasių mokiniams, o jie tampa mažaisiais kūrėjais – iliustratoriais.

Ši veikla veiksmingai padeda pradinių klasių mokiniams sukaupti gausų žodyną, lavinti kalbą. Skaitymas balsu taip pat yra veiksmingas būdas ugdyti žmogų, etiškai besielgiantį, gebantį mąstyti.

 

Apibendrindama renginį ir skaitymo balsu bei etnokultūrinę veiklą progimnazijoje direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Daubarienė pabrėžia: „Siekiame, kad mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas etnokultūrinėje veikloje būtų įdomus, turiningas, be prievartos, naudingas, teikiantis džiaugsmą, leidžiantis nuoširdžiai pabendrauti, pamokantis, plečiantis tautinį akiratį, naudingas ugdytiniams ir ugdytojams.“

 

Reportažą apie popietę rasite

http://www.penki.lt/lt/Leliumoj---tradicijas-puoselejanti-etnokulturine-popiete.video?id=242712

 

„Visa Lietuva skaito vaikams –skaitau ir geriuosi“

 

Įsijungusi į iniciatyvą „Visa Lietuva skaito vaikams“ ir tapusi „Skaitančia mokykla“ Taikos progimnazija tęsė skaitymo balsu projektą rengdama įvairias temines pamokas. Gruodžio 12 d. 5c klasės mokiniai antrokams skaitė ir suvaidino Eduardo Mieželaičio „Zuikis puikis“ poemą ir organizavo viktoriną apie Vytauto Račicko „Lukošiuką“. Ir tinginius pelėdžiukus, ir zuikį stropieji draugai įtikinėjo, kad mokytis reikia kasdien ir kad tikri draugai visada yra šalia, bet mes juos pastebime tik ištikus rimtai bėdai. Atspėjusiems ir pažinusiems knygų veikėjus buvo įteiktos saldžios dovanėlės. Vaikai aktyviai šoko ir žaidė, mėgdžiojo gyvūnus, cypsėjo, klegėjo, šokavo ir išdykavo. Visiems patiko inscenizuotas žaidimas „Tapk zuikiu, paukščiu ir ...“ Informacinio centro vedėja J. Tumas dėkojo visiems dalyviams už nuoširdų ir puikų vaidinimą.

 

 

 

Tradiciniai adventiniai skaitymai ir dainavimai

 

Gruodžio 18 d. vyko integruota muzikos ir literatūros pamoka. 8a kl. mokinės antrokams skaitė eilėraščius, pasakas apie šv. Kalėdas, o 5c kl. mokiniai gražiai padainavo keletą adventinių dainų ir papasakojo apie gruodžio mėnesio šventes. Skambant jautriai deklamuojamoms eilėms visi pajuto advento rimtį.

 

Tradiciniuose advento skaitymuose dalyvavo ir direktorės pavaduotoja Daiva Daubarienė, muzikos mokytoja Onutė Krutkevičiūtė bei informacinio centro vedėja J.Tumas.

 

RP

 

© 2012. Visos teisės saugomos. Mažojo Princo fondas