„Saulutės“ vaikai keliauja pasakų takais

 

Pasakoja Utenos vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ pavaduotoja ugdymui Angelė Bražionienė. Prisidėdami prie Mažojo Princo fondo iniciatyvos „Visa Lietuva skaito vaikams“, nusprendėme pakeliauti pasakų takais, paieškoti kitokių „knygelių pasaulio“ pristatymo vaikams formų.

 

„Bitučių“ grupėje vaikus po pasakų pasaulį vedžiojo „žalioji“ varnelė, pasakų knygelių užduotis kartu su vaikais atliko linksmasis šimtakojis. Meninio ugdymo vadovė Alma Balynienė vaikus nustebino tikra pasakų fiesta: vaikučiai pasakų motyvais dainavo daineles, žaidė, vaidino pamėgtų pasakų herojus. Emocijos liejosi per kraštus, akys spindėjo ir džiugiai lakstė. „Bitučių“ vaikai gyrėsi, kad daug skaito, perskaitytą knygelę deda į atskirą lentynėlę – taip gali sužinoti, ar daug perskaitė.

 

Kitą dieną atėjusi į grupę vadovė Alma prieš miegą vaikučiams sekė pasaką „Vilkas batsiuvys“ . Kai tik pabarškina barškučiu ir uždainuoja pasakos priedainį: „Gera galva, gudri galva, gerai sugalvota, mėselės pagraužti...“, pačios vaikučių rankutės pradeda ploti. Ir miegelio nesinori, kai tokia smagi pasaka... O kai netikėtai kažkas pradėjo graužti vadovės batą, jį nusiavus, visi vaikai pamatė pelytę (nuotaikinga vadovės kojinė), kuri visiems vaikams miegelį atnešė.

 

Į kelionę per pasakų karaliją įsitraukė ir „Bitučių“ grupės mamytės, močiutės. Vieną dieną prieš miegą pasakėlę skaitė Taduko mama, o kitą dieną - .Faustos močiutė. Po nuotaikingos pasakos kaip iš gausybės rago pasipylė vaikučių norai: jie paklaus savo mamyčių ir močiučių , gal ir jos ateis pasakėlės paskaityti. Geras pavyzdys užkrečia...

 

„Pelėdžiukų“ grupės vaikai kartu su auklėtoja Laima Šakaliene aplankė biblioteką, ten pamatė, kiek yra knygučių. Paaiškėjo, kad vaikai jau yra skaitę „Tris paršiukus“, „Lapę snapę“ bei kitas pasakėles. Auklėtoja vaikams papasakojo, kokias knygeles skaitė būdama maža. Vaikai bevartydami knygeles kiekvienam herojui pritaikė ir dainelę: vilkas dejavo, kad neturi namų, meškutę užliūliavo lopšine. Viešnagės pabaigoje vaikai išsirinko knygutę, kurią kartu su auklėtoja paskaitė.

Pasak „Zuikučių“ grupės auklėtojos Aušros Būgienės, nors vaikučiai maži (2 - 3 metų), bet džiugu, kad jau mėgsta vartyti knygeles. Elingutė atsineša iš namų savo knygeles, „paskaito“ draugams ir auklėtojoms. Vaikai susipažino su pasakomis „Pagrandukas“, „Vištytės pyragas“, „Varnelės“, „Blynai“ ir kt .Vaikai ne tik varto knygeles, bet ir stebi žaislų teatrą, ieško grupėje pasislėpusių veikėjų. Auklėtojos teigimu, visada miela stebėti, kai po pasakėlės vaikučių akelės, pavargusios nuo žaidimų, naujų įspūdžių, bėgiojimo, užsimerkia, atnešdamos šiltą namų miegelį.

 

„Žiogelių“ (auklėtoja Alvyra Skaudienė) ir „Spindulėlių“(auklėtoja Jolanta Šinkūnienė) grupės vaikučiams kiekvieną dieną prieš miegą skaitomos pasakėlės arba leidžiama klausytis pasakų įrašų. Po dienos miegelio ugdomosios veiklos metu vaikai inscenizuoja gerai žinomas pasakas "Ropė", "Pagrandukas“, „Seneliai ir bulvelė“...

 

Auklėtojos paskaito vaikams ir iš namų atsineštas knygutes. Dažniausiai pasakos skaitomos balsu, tačiau ir vaikai patys kuria pasakas. Auklėtoja Loreta Juodkienė pasakoja, kad „Kodėlčiukų“ priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai su pasakomis labai mėgsta draugauti: veja siūlų „kamuolius“, sekdami pačių kurtas pasakas be galo. Sudėję dėliones su pasakų herojais, kuria apie juos pasakas ir jas seka per TV laidą "Popiečių pasakėlės vaikams". Iliustruoja pasakų be galo knygutes. Susiskirstę grupelėmis ruošia pasakų: „Kaip vilkas uodegą prišalo“, „Raudonkepuraitė“, „Jaučio trobelė“, „Trys paršiukai“ mini inscenizacijas ir jas rodo vieni kitiems. Anot auklėtojos Valerijos Savickienės, „Kodėlčiukai“ mėgsta vienos pasakos veikėjus perkelti į kitą pasaką, ją kurti pagal paveikslėlius. Vaikams patinka sugalvoti pasakoms pabaigas, sekti paeiliui po sakinį, kurti pasaką, išgirdus jos pradžią. Auklėtojos džiaugiasi vaikų dėmesiu knygoms. Pasak jų, skaitant knygas plečiasi vaikų akiratis, lavinama kalba, ugdoma vaizduotė.

 

„Žiedeliai“ su auklėtoja Jane Šinkūniene dar tik pratinasi susidraugauti su knygelėmis. Šikart jie eidami žiemužės takeliu rado bičių avilį. Auklėtoja vaikams paskaitė ir paaiškino, kad nereikia jų žadinti, jos giliai miega.

 

„Boružėlių“ (auklėtoja Ramutė Tutinienė), „Paukštelių“(auklėtoja Alytė Knizikevičienė) bei „Širdelių“ (auklėtoja Marija Nakutienė) grupių vaikučiai taip pat mėgsta prieš miegą klausyti skaitomų trumpų, pamokančių lietuvių liaudies pasakų (ypač su dainuojamaisiais intarpais) bei eilėraščių. Sekamos pasakos ir ugdomosios veiklos metu. Vaikai bando patys kurti pasakas ir sekti draugams.

 

Norisi pasidžiaugti, kad visi vaikai įsitraukė į pasakos klausymąsi bei jos sekimą, - pajuto knygos skaitymo ir klausymo malonumą. Tuo pačiu lavino vaizduotę, o svarbiausia – nuoširdžiai žaidė. Skaitymas yra gyvenimo mokytojas, jis moko suprasti visą pasaulį. Manome, kad skaitymas užtikrins vaikui sėkmę ir gebėjimą mokytis, tobulėti ir prisitaikyti prie besikeičiančios visuomenės. Mes, suaugusieji, turime padėti vaikams susirasti gerų knygų. Vaikai išgyvena visus herojaus nutikimus savo vaizduotėje. Na, o tiems vaikučiams, kurie mėgsta klausytis skaitomų pasakų prieš miegelį, palinkėkime: „Kriskit lengvai į sapno pūką, briskit pasakų takais...“

 

RP

 

© 2012. Visos teisės saugomos. Mažojo Princo fondas