Loreta Sungailienė su Punsko moksleiviais

 

„Mažojo Princo fondas – Visa Lietuva skaito vaikams” prieš pat šv. Velykas inicijavo kultūrinės edukacijos projekto „Biblioteka kuprinėje” bandomąjį etapą Vilniaus ir Punsko lietuvių mokyklose, kuris truks iki šių mokslo metų pabaigos.

 

 

 

Projekte dalyvauja penktų–aštuntų klasių moksleiviai iš Vilniaus Taikos progimnazijos, Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinės mokyklos ir gimnazijos, pirmų ir antrų klasių mokiniai iš Vilniaus „Genio” pradinės mokyklos, Vilniaus šv. Juozapo mokyklos ir M. K. Čiurlionio menų mokyklos. Į projekte dalyvaujančias klases atkeliavo spalvotos kuprinės su įvairių žanrų ir skirtingų lietuvių bei pasaulio autorių knygomis. Vaikai keisis kuprinėmis ir susipažins su specialistų atrinktomis knygomis, vertinga literatūra. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu mokiniai, pedagogų padedami, kurs ir vykdys įvairias veiklas, kurias inspiruos skaitomi ir analizuojami knygų tekstai, pateikta informacija, iliustracijos. Skaitymas sudarys galimybę ir palankias sąlygas bendrauti su projekte dalyvaujančiais bendraamžiais, dalintis įspūdžiais ir patirtimi, taip pat glaudžiau bendradarbiauti su mokytojais. Mokiniai bus raginami skaityti kasdien ugdymo įstaigose, namuose ir kitose pasirinktose erdvėse. Knygas iš kuprinių balsu jiems taip pat skaitys pedagogai ir mokinių tėveliai. Mokslo metų pabaigoje bendradarbiaujančios klasės susitiks bendrame renginyje apibendrinti skaitymo patirtis ir pasidžiaugti kūrybinių užduočių rezultatais.

 

Visi šiame projekto etape dalyvaujantys mokiniai ir jų mokytojai džiaugiasi kuprinėmis, knygomis ir galimybe vykdyti tokį projektą savo mokyklose. „Biblioteka kuprinėje” nukeliavo net į Punską – vieną gražiausių Lenkijos lietuvių miestelių, kurio Dariaus ir Girėno vardu pavadintoje pagrindinėje mokykloje ir gimnazijoje mokosi smalsūs ir žingeidūs vaikai. „Galimybę dalyvauti projekte priimame kaip didžiulę dovaną ir išbandymą. Tikiuosi, kad sugebėsime kritiškai ir kūrybiškai skaityti knygas iš kuprinių bei tinkamai atlikti visas užduotis,” – sakė entuziazmo kupina mokyklos ir gimnazijos bibliotekininkė Marytė Malinauskienė.

 

Lenkijos lietuvių interneto svetainės punskas.lt redakcija parengė reportažą apie „Visa Lietuva skaito vaikams” ambasadorės Loretos Sungailienės apsilankymą Punske ir projektą „Biblioteka kuprinėje” bei patalpino jį informacinėje svetainėje.

Nuoroda į reportažą - http://punskas.lt/?p=32018

 

Biblioteka kuprinėje – „Mažojo Princo fondo” sumanytas skaitymo skatinimo projektas, kurio dėka mokiniai turi galimybę pajusti skaitymo malonumą ir pagilinti šiuolaikinės kultūros žinias. Projekto tikslas – supažindinti jaunuosius skaitytojus su lietuvių ir pasaulio literatūra vaikams ir jaunimui, skatinti skaitymo kultūrą ir jos teikiamą naudą bei didžiulius privalumus. Pagrindinė šio edukacinio projekto nuostata – skaitinių parinkimas ir veikla, skatinanti nuolat grįžti prie skaitomų knygų ir jas aptarti, turi būti novatoriška, kūrybinga ir patraukli vaikams bei jaunimui.

 

VLSV nuotraukoje – Loreta Sungailienė ir Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinės mokyklos ir gimnazijos bibliotekininkė Marytė Malinauskienė su grupele Punsko moksleivių.

 

RP

 

© 2012. Visos teisės saugomos. Mažojo Princo fondas