Konferencijos „Visa Lietuva skaito vaikams: raštingumo ugdymas skaitant” įspūdžiai

 


2013 m. gruodžio 6 d. Lietuvos edukologijos universitete vyko labdaros ir paramos fondo „Mažojo Princo fondas” organizuota metodinė-praktinė konferencija „Visa Lietuva skaito vaikams: raštingumo ugdymas skaitant”.

 

 

Ji buvo skirta raštingumo ugdymo skaitant balsu, skaitymo balsu metodikos ir didaktikos klausimams iškelti, aptarti, pasidalinti dalyvavimo iniciatyvoje „Visa Lietuva skaito vaikams” patirtimi ir rezultatais. Konferencijoje dalyvavo apie 130 minėtos iniciatyvos edukacinėse programose dalyvaujantys bei skaitymo balsu idėjas visoje Lietuvoje skleidžiantys kultūros, švietimo, socialinės sričių darbuotojai, iniciatyvos lyderiai, koordinatoriai, taip pat ir kitų ugdymo įstaigų pedagogai, bibliotekininkai, vaikų tėveliai, studentai. Pranešimus skaitė vaikų literatūros, raštingumo ugdymo bei skaitymo balsu vaikams ekspertai bei praktikai iš Lietuvos ir Lenkijos.

 

Konferenciją pradėjusi iniciatyvos „Visa Lietuva skaito vaikams“ ambasadorė Loreta Sungailienė susirinkusiuosius sveikino su artėjančiomis šventėmis ir linkėjo ramaus, prasmingo Advento bei džiugios metų pabaigos. Padeklamavusi savo mamos Danutės Mukienės eilėraštį, ji priminė, jog kiekvienas vaiko ugdytojas yra tarsi šaltinis, šulinys, versmė, kuri turi gaivinti, girdyti ir sotinti augančią asmenybę, būsimą skaitytoją, mūsų šalies pilietį. Lietuvos edukologijos universiteto studijų prorektorė prof. dr. Vilija Salienė linkėjo malonių įspūdžių ir naudingų patirčių ir tiems, kurie jaučiasi grįžę į savo universitetą, ir tiems, kuriems teko studijuoti kitose aukštosiose mokyklose. Profesorė taip pat išreiškė palaikymą iniciatyvos idėjoms ir palinkėjo sėkmės jas įgyvendinant. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos komunikacijos programų vadovė Margarita Gaubytė priminė, jog būtent tarptautinė UNESCO organizacija, suteikusi patronažą ir iniciatyvai „Visa Lietuva skaito vaikams“, nuo pat įkūrimo 1946 m. yra visų raštingumo skatinimo iniciatyvų priešakyje ir ji vykdo įvairias raštingumo programas. Ji pakvietė prie raštingumo ugdymo prisidėti kiekvienam iš mūsų. Vienas iš paprasčiausių raštingumo ugdymo programos būdų – vaiko kalbinių gebėjimų ir įgūdžių tobulinimas nuolat jam skaitant balsu įvairią literatūrą. M. Gaubytė taip pat moderavo konferencijos pranešimų dalį, taikliai komentuodama kiekvieno pasisakiusiojo pagrindines idėjas ir pasiūlymus.

 

 

Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos skyriaus vadovė dr. Rita Miliūnaitė savo pranešime „Skaitymo ir raštingumo darna: kaip jos siekti?“ išskleisdama raštingumo sampratą pristatė aktualijas, požiūrius ir problemas, susijusias su bendrine lietuvių kalba. Pabrėžta akivaizdi sąsaja tarp raštingumo ir skaitymo bei kaip pasiekus šios darnos užpildomos raštingumo mokymosi spragos. (dr. R. Miliūnaitės pranešimo skaidres galite rasti http://www.kalbosnamai.lt/images/dokumentai/skaitymo_ra%C5%A1tingumo%20konferencija%202013.pdf).

 


Lenkijos ambasados Lietuvoje ir „Mažojo Princo fondo“ kvietimu Lietuvoje keletą dienų viešėjęs poetės Wisławos Szymborskos fondo direktorius, Jogailos universiteto Polonistikos katedros dėstytojas, vaikų poetas dr. Michał Rusinek savo pranešime „Apie pasaulio skaitymą“ pateikė gyvą raštingo ir kiek atokiau nuo raštingumo besilaikančio žmogaus santykį, pasitelkdamas pavyzdžius iš filmų, netikėtų susitikimų pačiose kasdieniškiausiose situacijose. Rašytojo sesuo, jauna, tačiau jau Lenkijoje įvertinta ir įvairių apdovanojimų pelniusi knygų iliustratorė, filmų animatorė Joanna Rusinek Lietuvos edukologijos universiteto fojė papuošė savo kurtomis knygų iliustracijomis ir konferencijoje kalbėjo apie vaizdo, piešinio, iliustracijos svarbą. Ji palygino iliustruotą knygą su dekoruotu pyragaičiu. Bet galima skaityti tik tekstą, kaip ir valgyti labai skanų, bet nepapuoštą pyragaitį. Ji kalbėjo ir apie niveliuotas liustracijas, kurios masinėje knygų leidyboje nesiskiria vienos nuo kitų. Jos siekis yra parodyti dailininko požiūrį, detalių savitumą, sužadinti skaitytojo vaizduotę.

 

Žinoma lietuvių knygų dailininkė Sigutė Chlebinskaitė į konferenciją atkeliavo su visa knygų-įdomybių kolekcija ir kūrybiniais knygų skaitymo projektų pavyzdžiais. Kūrybinės studijos „Tu gali sukurti knygą“ idėja gimė dailininkei, knygos meno dirbtuvių ir parodų kuratorei S. Chlebinskaitei, norint parodyti, kaip atsiranda knygos, supažindinti su knygų istorija ir pakviesti kartu kurti knygas. Ji parodė, kas nutinka vaikams, atsidūrusiems knygų šalyje ir gyvai prisilietusiems prie knygos atsiradimo. Tai be galo gili patirtis ir patiems šios edukacinės programos rengėjams, ir dalyvaujantiems vaikams.

 

Konferenciją tęsusi dr. L. Sungailienė svarstė, kaip tinkamai parinkti knygą savo vaikui. Anot jos, jei norime tinkamai formuoti vaiko kaip skaitytojo skonį, pirmiausia turime su juo daug skaityti, kalbėti ir būti atviri jo norams bei interesams. Taip pat buvo patariama atsižvelgti į amžiaus grupei siūlomas knygas, į knygas, pelniusias tarptautinį bei respublikinį pripažinimą, prestižinius apdovanojimus ir į knygos išvaizdą. Pranešėja taip pat siūlė atsižvelgti ir į vaikų bei skaitančių balsu tėvelių mėgiamas knygas bei kurti jų siūlomų knygų „aukso fondą“.

 

Iniciatyvos „Visa Lietuva skaito vaikams“ koordinatorė Kauno regione, Kauno technologijos universiteto socialinių mokslų doktorantė Audronė Lapienienė konferencijai parengė betarpišką ir įtaigų pasisakymą apie skaitymą, kuris, anot jos, yra „geriausia, ką galime duoti vaikui“. Pranešėja vartojo sąvoką „darnus skaitytojas“. Taigi siekdami vaiką išugdyti darniuoju skaitytoju, kuris panaudotų savo turimą patirtį, kai skaito tekstą, turėtume:

1) jam padėti sukurti tinkamą skaitymo aplinką ir teigiamas skaitymo nuostatas,

2) kartu su vaiku dalyvauti skaitymo vyksme ir kartu išbandyti įvairias skaitymo formas,

3) skaitymą vertinti ir įgyvendinti kaip aktyvią, tikslingą ir kryptingą veiklą,

4) skaitymo metu kartu dalyvauti socialinėse skaitymo (t.y. savęs, kitų ir pasaulio pažinimo) patirtyse,

5) skaitymą priimti kaip mąstymo būdą ir sekti bei provokuoti skaitančio vaiko reakcijas bei nuolat kalbėti apie skaitomus tekstus ir jų keliamas emocijas.

„Skaitymas, ne dailidžiavimas ir siuvinėjimas. Tai aktyvus prasmės interpretavimas bendravimo sistemoje. Suprasti ką ir kaip vaikas skaito, vadinasi suprasti, kaip jis mąsto. Skaitymas mums padeda pajausti vaiko vidinį gyvenimą“ – teigė A. Lapienienė.

„Vilnius Montessori Pre-school” darželio direktorė Ivona Rożanowska išsamiai pristatė Marijos Montessori vaikų ugdymo filosofiją ir metodiką bei jos taikymą Lietuvos priešmokyklinio ugdymo įstaigose. Teigdama, jog pats tinkamiausias ir efektyviausias ugdymui laikas yra nuo vaiko gimimo iki šešerių metų, pranešėja komentavo kaip minėta metodika gali padėti vystyti mažo vaiko rašymo ir skaitymo įgūdžius ir koks turėtų būti tėvų vaidmuo bei veiksmai padedant ugdyti vaiko savarankiškumą ir norą skaityti bei būti raštingu.

 

Dr. Jurga Sadauskienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Dainyno skyriaus mokslinė darbuotoja, skaitė pranešimą „Formulinė pasaka: didelės tiesos mažiesiems“. Tyrinėtoja supažindino su formulinės pasakos gyvavimu didelės šeimos aplinkoje, jos terapiniais ir edukaciniais privalumais. J. Sadauskienė įžvelgė šių pasakų turinio bei raiškos panašumų su šiandieninės vaikų psichoterapijos teorinėmis nuostatomos ir praktinėmis rekomendacijomis. Pranešėja konstatavo, kad formulinės pasakos be pažintinės, pramoginės, kalbos ir atminties ugdymo funkcijų, atliko ir svarbų terapinį vaidmenį – padėjo formuoti pozityvaus mąstymo įgūdžius.

 

„Mažojo Princo fondo“ savanorė, dviejų vaikų mama Laima Bačkienė dalijosi ryškiausiais įspūdžiais, patarimais, kaip parinkti tinkamą knygą, kaip pasiekti, kad vakaro pasaka taptų kasdieniu ritualu ir smagiausiu kitos dienos žaidimu. Vienas svarbiausių šio pranešimo akcentų buvo raginimas skaityti ne siekiant konkrečių vaiko lavinimo, ugdymo rezultatų, bet vien dėl malonumo būti drauge.

 

 

Baigiamoji konferencijos dalis buvo skirta iniciatyvos „Visa Lietuva skaito vaikams“ metų veiklai apibendrinti ir jos edukacinėms programoms aptarti. L. Sungailienė priminė svarbiausius iniciatyvos tikslus, uždavinius, paragino dar aktyviau ir tikslingiau įgyvendinti skaitymo balsu idėjas ugdymo, kultūros ir socialinėse įstaigose, raginti skaityti balsu suaugusiuosius namuose.

 

Aptartos iniciatyvos lyderių, koordinatorių glaudesnio bendradarbiavimo galimybės, numatyti veiksmai kitiems metams. Vertinga patirtimi dalijosi programų „Skaitančios mokyklos“ ir „Skaitantys vaikų darželiai“ lyderiai. Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė Dalia Elena Solovjovienė pateikė pavyzdį, kaip sutelkti visą mokyklą prasmingam projektui. Ji pateikė išsamų „Skaitančios mokyklos“ 2013 metų tikslų ir uždavinių priemonių planą, pakomentavo, kaip jis buvo vykdomas, pateikė renginių ir vykdytų veiklų pavyzdžius, pasidalijo „Skaitančios mokyklos“ komandos surengtos respublikinės konferencijos rezultatais. Jolita Janušonienė, Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėja, papasakojo, kaip bibliotekos kolektyvas organizuoja garsinius skaitymus priešmokyklinukams netradicinėse erdvėse įvairiu metų laiku. Vilniaus lopšelio-darželio „Šypsena” direktorė Olga Beliaš pasidžiaugė, jog jų ugdymo įstaiga buvo viena pirmųjų, kurioje aktyvioms mamytėms pasiūlius, imta kasdien skaityti vaikams balsu ir tai dažnai darė pakviesti garsūs aktoriai, rašytojai, poetai bei muzikai. Kauno lopšelio-darželio „Linelis” logopedė Vilma Budrikienė pasidalijo pastebėjimais apie ikimokyklinukų kalbos ir kalbėjimo įgūdžių pokyčiais, kai vaikams dažnai skaitoma balsu ir taip pat papasakojo, kaip tai daroma jų ugdymo įstaigoje. Vilniaus „Gabijos” gimnazijos pradinių klasių mokytoja Kazė Startienė patarė, kaip skatinti pradinukų skaitymo motyvaciją ir pateikė puikių patirčių, rekomendavo naudingos literatūros, pakvietė dalyvauti įvairiuose skaitymo skatinimo projektuose, kaip pavyzdžiui „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė”, „Metų knygos rinkimai”. Vilniaus r. Buivydiškių pradinės mokyklos mokytoja Jūratė Masiulienė pasidalijo nepakartojamais įspūdžiais iš Raštingumo savaitės renginių (pavyzdžiui, vaikai skaitė balsu medyje, ant mokyklos laiptų), iš „Knygų Kalėdų” renginio LR Prezidentūroje, į kurį 2012 metų gruodį buvo pakviesti kaip gausiai skaitanti mokykla. Šios mokyklos pedagogai ir moksleiviai itin išradingi – rašo knygas apie žaislus, laiškus Žemei, rengia deivių ir valdovų susitikimus, Mikės Pūkuotuko mokyklėlę, o nuo gruodžio mėnesio įgyvendina naują skaitymo skatinimo veiklą „Skaitome visur ir visada“, pavyzdžiui, pas odontologą, prekybos centre, žaidimų aikštelėje ir kt.

 

2013 m. gruodžio 6 dieną vykusi konferencija – jau antroji „Mažojo Princo fondo – Visa Lietuva skaito vaikams” konferencija, kuri atkreipė dėmesį į skaitymo balsu vaikams naudą, privalumus, skaitymo ir raštingumo sąveiką, taip pat iniciatyvos „Visa Lietuva skaito vaikams” tikslus, jų įgyvendinimo būdus, suteikė klausytojams vertingos metodinės informacijos, paskatino kryptingam edukacinių programų „Skaitančios mokyklos”, „Skaitantys vaikų daržerliai” įgyvendinimui.

 

Romos Kišūnaitės, J. Janušonienės ir D. E. Solovjovienės nuotraukose – įspūdžiai iš konferencijos.

 

RP

 

© 2012. Visos teisės saugomos. Mažojo Princo fondas