UNESCO komisija suteikia patronažą skaitymo balsu iniciatyvai „Visa Lietuva skaito vaikams“

 

Tarptautinė vaikų gynimo diena (birželio 1 d.) ir II Lietuvos bei Tarptautinė skaitymo balsu savaitė (gegužės 28–birželio 3 d.) pasitinkama džiugia žinia - Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija suteikė patronažą socialinei-edukacinei iniciatyvai „Visa Lietuva skaito vaikams“.

 

Apie komisijos narių pritarimą globoti iniciatyvą generalinė sekretorė Gintarė Tamašauskaitė pranešė Labdaros ir paramos fondo „Mažojo Princo fondas“ rengtos mokslinės-praktinės konferencijos „Visa Lietuva skaito vaikams – ugdymas skaitant“, kuri vyko 2012 m. balandžio 23 d., Pasaulinę knygos ir autorių teisių dieną, atidarymo metu.

 

Nacionalinės UNESCO (Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacija) komisijos patronažas – nefinansinės paramos forma, kuri suteikiama svarbiems valstybės lygmens projektams, programoms ar renginiams. Tai, vykdant programą ar projektą, suteikia galimybę naudoti Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos, kaip globėjo, vardą, kreiptis dėl rekomendacijų, informacijos ir kitaip bendradarbiauti.

 

Suteikdama patronažą skaitymo balsu inciatyvai „Visa Lietuva skaito vaikams“, komisija pripažino, jog šis ilgalaikis projektas yra reikšmingas Lietuvos ir visai pasaulio lietuvių bendruomenei. Įvertintas iniciatyvos siekis raginti suaugusiuosius kasdien skaityti vaikams balsu namie, ugdymo institucijose, įvairiose viešosiose erdvėse ir tokiu paprastu būdu efektyviai skatinti suaugusiųjų ir vaikų tarpusavio ryšių stiprinimą, gerinti vaikų emocinę sveikatą, socialinius įgūdžius bei intelekto vystymąsi.

 

RP

 

© 2012. Visos teisės saugomos. Mažojo Princo fondas