Kaip skaityti vaikams darželiuose, mokyklėlėse, globos namuose

 

20 minučių per dieną. Kiekvieną dieną!

Numatykite pastovų laiką, kad pedagogai, auklėtojai kasdien ne mažiau kaip 20 minučių, geriausia – tuo pačiu metu, galėtų skaityti vaikams. Galima skaityti keletą kartų per dieną.

 

Skaitymo kampelis

Įrenkite specialią skaitymo vietą, kurioje būtų vaikams patogi ir visada prieinama knygų lentyna. Knygų nugarėlės turi būti atsuktos į vaikus, kad trauktų jų dėmesį, skatintų ieškoti lentynoje ir skaityti. Nedrauskite vaikams patiems siekti knygų, o pasirūpinkite, kad jos būtų patvarios vaikams žaidžiant ar vartant dar neįpratusiomis to daryti rankutėmis – kietais viršeliais ir puslapiais iš kietų kortelių (ypač patiems mažiausiems).

 

Skaitymo trukmė turi būti parinkta pagal vaikų gebėjimą sutelkti dėmesį.

 

Dar neįgijusiems skaitymo įgūdžių vaikams gali būti sunku išlaikyti dėmesį ilgiau kaip kelias minutes. Kai kurie iš pradžių visiškai nepajėgs klausytis. Nenusiminkite! Tai normalu vaikus ugdant skaityti, tad galbūt praeis keli mėnesiai, kol vaikai pripras prie skaitymo ir jį pamėgs.

 

Neverskite vaikų sėdėti ramiai

Kai kuriems vaikams būtina judėti. Leiskite jiems vaikštinėti šalia arba tyliai žaisti – jie vis viena girdės. Juk kalbos nesimokoma vien sėdint. Atminkite, kad skaitymas vaikui turi teikti malonumą, o ne tapti prievole, nuobodžiu užsiėmimu ar kankyne.

 

Skaitymą siekite su kitokio pobūdžio veikla – papildykite pokalbiais ir kalbiniais žaidimais, judesiais, muzikavimu, piešimu ir spalvinimu, vaidinimais ir dekoracijų jiems kūrimu ar pan.

 

Skaityti kvieskitės svečių – tėvus, senelius, vyresnius mokinius, skautus, senjorus, įdomių profesijų žmones ir pan. Tegul jie pasikalba apie savo pomėgius bei darbą. Taip skaitymas vaikams atrodys vertingesnis bei patrauklesnis, praplės jų žinias, mokys bendravimo su kitais žmonėmis, paskatins tėvus, globėjus skaityti vaikams namie bei formuos visuomenės supratimą, kad skaityti vaikams yra labai svarbu.

 

Pakvieskite skaityti vaikams žmones su negalia – neregius ar judančius neįgaliųjų vežimėliais ir pan. Vaikai turi iš anksto žinoti apie jų negalią, aptarti būsimą susitikimą ir jam tinkamai pasirengti, kad svečiui būtų patogu patekti į susitikimo vietą ir kad jis ten gerai jaustųsi. Tokie susitikimai plečia vaikų žinias ir skatina jautrumą kitiems žmonėms, pratina prie įvairių žmonių, išmoko gerbti neįgaliuosius.

 

Pasikvieskite užsieniečių, kalbančių lietuviškai, arba organizuokite jiems vertimą (pavyzdžiui, gyvenančius šalia ar iš užsienio šalių ambasadų). Paprašykite jų ateiti su tautiniais kostiumais ir atsinešti savo šaliai būdingų daiktų – audinių, instrumentų, papuošalų. Tepaskaito arba paseka savo šalies pasakų ir papasakoja apie savo šalį bei jos kultūrą.

 

Bendradarbiaukite su artimiausia biblioteka. Nors kartą per mėnesį nuveskite vaikus į biblioteką, kad bibliotekininkai jiems parodytų naujų knygų ir paskaitytų, išmokytų juos naudotis bibliotekos ištekliais. Verta paprašyti bibliotekos darbuotojų, kad mažiesiems skaitytojams įkurtų klubą.

 

Veskitės vaikus į knygynus, laikraščių redakcijas, muziejus, meno parodas, technikos ekspozicijas ir koncertus. Kad išaugintume skaitytoją, privalome formuoti bendrąsias vaiko žinias, žadinti smalsumą ir poreikį labiau pažintį pasaulį.

 

SVARBU!

Kiekvienų mokslo metų pradžioje pravartu pedagogams susitikti su vaikų tėvais ir paaiškinti jiems, kaip svarbu skaityti vaikams namie ir riboti jų televizoriaus žiūrėjimo bei žaidimo kompiuteriu laiką. Lygiai taip pat privalu stebėti, kokias programas jie žiūri ir kokius žaidimus žaidžia. Skaitymas turėtų būti nuolatinė pedagogų pokalbių su tėvais tema. Juos reikėtų informuoti, kokios knygos buvo skaitomos darželyje, kaip vaikas reaguoja į skaitymą, pateikti rekomenduojamų skaityti knygų sąrašą. Verta paraginti tėvus kartu su savo vaikais dalyvauti artimiausioje bibliotekoje įkurtame mažųjų skaitytojų klube, o jei tokio nėra, galbūt paskatinti juos pačius imtis iniciatyvos organizuoti. Reikėtų padėti tėvams įsisąmoninti, kad jų pavyzdys vaikams yra labai svarbus: jei patys skaitys knygas ir žurnalus ir dar kasdien skaitys vaikams, išugdys skaitytojus – išsilavinusius, kultūringus, protingus, dorus žmones, kurių gyvenimas bus laimingesnis ir įdomesnis.

 

Naudota literatūra:  Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska, Wychowanie przez czytanie (lit. Ugdymas skaitant).

 

RP

 

© 2012. Visos teisės saugomos. Mažojo Princo fondas