Kokias knygas skaityti vaikams balsu?


• skirtas vaikams ir jiems įdomias;

• prasmingas – apie vaikams svarbius dalykus ar mokančias ko nors svarbaus;

• parašytas arba išverstas taisyklinga ir gražia lietuvių kalba;

• mokančias racionaliai mąstyti;

• suteikiančias žinių ir/arba kokybiškų pramogų;

• ugdančias gerą skonį ir humoro jausmą;

• perteikiančias pagarbą vaikui, žmonėms, gyvūnams ir kitoms būtybėms, pripažintoms bendruomenės normoms ir teisėms, taip pat kraštui ir jo gamtai;

• tinkamas vaiko amžiui ir jautriems vaikams nekeliančias baimės ir nerimo;

• diegiančias moralines vertybes, skatinančias deramą požiūrį ir pavyzdingą elgesį;

• ugdančias estetinį jautrumą;

• formuojančias optimistinę laikyseną ir pasitikėjimą savimi bei teigiamą požiūrį į pasaulį;

• kurios neakcentuoja susiformavusių stereotipų dėl lyčių skirtumo (pavyzdžiui, merginos nesugeba racionaliai mąstyti, nes joms svarbiausia gerai atrodyti, patikti ir tinkamai tenkinti kitų poreikius, o berniukai turėtų būti „kieti“ ir nejautrūs, nemandagus ar neatsakingas jų elgesys toleruojamas vien todėl, kad „jie yra berniukai“, ir t. t.);

• kuriose nėra kultūrinių, rasinių, tautinių ar panašių stereotipų, net jei jie būtų pateikti nekaltai ar humoro forma (pavyzdžiui: vaikus galima mušti ir smurtas yra priimtinas būdas problemoms spręsti, kitų pajuoka tik rodo humoro jausmą, nesąžiningumas (pvz., nusirašinėjimas) yra leidžiamas arba jam pritariama, sukčiauti ar pažeidinėti taisykles esą sumanu, kai kurių rasių ar tautybių žmonės yra blogi, kvaili, nesąžiningi, ir t. t.);

• be smurto, net ir juokais. Norėtume atkreipti tėvelių dėmesį, kad iš kartos į kartą perduodami stereotipai ir blogo elgesio modeliai atsispindi literatūroje. Tačiau nesiūlome vengti vertingų knygų, kuriose to yra, bet patariame skaityti jas atsakingai - suvokiant ir aptariant su vaiku tokių pažiūrų ir įsitikinimų, kurie egzistavo praeityje ar vis dar egzistuoja, pasekmes.

 

Tikimės, kad į šiuos kriterijus atsižvelgs ir šiuolaikinės lietuvių vaikų literatūros kūrėjai bei leidėjai.

 

RP

 

© 2012. Visos teisės saugomos. Mažojo Princo fondas