Laiškas darželiams

 

 

Gerbiami vaikų darželių direktoriai!

 

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti programoje „Skaitantis vaikų darželis!“ Tai - paprastas ir pigus būdas geriau parengti vaikus mokyklai ir gyvenimui! Ikimokyklinis amžius – laikas, kai vaikas intensyviai susipažįsta su aplinka, tyrinėja jį supantį pasaulį, kaupia žinias, vysto ir gerina daugelį įgūdžių. Svarbiausia pažinimo priemonė, taip pat bendravimo visuomenėje sąlyga yra kalba. Ankstyvoji kūdikystė – svarbiausias laikas mokytis kalbą. Tam tinkamai neišnaudojus šio amžiaus tarpsnio, vėliau kalbos ir kalbėjimo trūkumai sunkiai ištaisomi.

 

Kas dieną skaitydami vaikams, suaugusieji itin veiksmingai padeda jiems sukaupti gausų žodyną, be formalių pamokų ir pratimų išmokti teisingos gramatikos ir sintaksės, lavinti kalbą. Vaikui, kuriam kiekvieną dieną skaitoma ir daug su juo kalbamasi, neprireiks logopedo pagalbos nei varginančių tarties pratimų. Skaitymas balsu taip pat yra veiksmingas būdas ugdyti žmogų, turintį gausių žinių ir vaizduotę, etiškai besielgiantį, gebantį mąstyti, nes skaitant, kalbantis apie knygose aprašomus dalykus vaikas mokomas skirti gėrį nuo blogio. Tai ypač svarbu šiandieniniame pasaulyje, kuriame dominuoja materializmas ir agresyvi masinė kultūra. Moralinių vertybių – pagarbos, sąžiningumo, drąsos ir solidarumo – ugdymas nuo mažens gali tapti veiksminga priemone, padedančia kovoti prieš augančią jaunosios kartos demoralizaciją.

 

Nuo mažumės skiepijama aistra skaityti tampa vitaminu, stiprinančiu vaiko psichiką ir protą, mažinančiu priklausomybę nuo interneto, kibernetinio bei virtualaus pasaulio ir masinės kultūros.

 

Skaitymas šiandien yra svarbesnis nei kada nors anksčiau, nes tik tinkamai ugdytas ir išsilavinęs skaitytojas gali susidoroti su informacijos srautu bei naujomis žiniomis, kartu neatsilikti nuo sparčių pokyčių pasaulyje. Deja, nūdienos vaikai auga neturtingoje kalbinėje aplinkoje. Tėvai vaikams skiria nepakankamai laiko: mažai jiems skaito ir mažai su jais kalbasi. Vis mažiau laiko vaikai leidžia su bendraamžiais, seneliais, gyvąjį žodį pakeitė kompiuteriniai žaidimai ir televizija, kur pagrindinė komunikacijos priemonė yra ne žodis, bet vaizdas, todėl vaikų kalbos įgūdžiai yra nepakankami. Jie nesugeba tinkamai ištarti žodžių, nesupranta paprasčiausio teksto ir užduočių, neaiškiai reiškia mintis. Vaikai vis prasčiau pasirengę mokyklai ir gyvenimo iššūkiams.

 

Svarbiausias vaidmuo formuojant vaikų skaitymo įpročius turėtų tekti šeimai, globėjams, bet vaikų darželis gali ir turi papildyti skaitymą namuose, o jei juose visai neskaitoma – suteikti galimybę vaikams kasdien išgirsti skaitomą žodį. Darželį lankančių vaikų tėveliai taip pat gali būti ugdomi skiepijant jiems supratimą, kokią įtaką skaitymas daro vaiko psichiniam, protiniam ir moraliniam vystymuisi. Paradoksas yra tai, kad ieškome daug ir dažnai brangių būdų, kad vaikai geriau ir greičiau vystytųsi. O kasdienis skaitymas vaikams yra paprastas būdas pasiekti šį tikslą. Juo labiau kad vaikams tai patinka! Tad jei norime, kad vaikai užaugtų išsilavinę, protingi ir kultūringi žmonės, skatinkime juos pamėgti knygas kasdien skaitydami malonumui namie, darželyje ir mokykloje. Mūsų šalies ateitį kurs žmonės, kuriuos ugdome šiandien!

 

Kviečiame apsilankyti projekto „Visa Lietuva skaito vaikams“ interneto svetainėje www.vlsv.lt. Čia rasite įvairių tyrimų ir publikacijų, kuriose pristatomi programos „Skaitantis vaikų darželis“ privalumai, taip pat informaciją, kaip prisijungti prie programos. Tikimės vaisingo bendradarbiavimo!

 

Pagarbiai,

 

Visa Lietuva skaito vaikams - Mažojo Princo fondo komanda

 

RP

 

© 2012. Visos teisės saugomos. Mažojo Princo fondas