Leidiniai apie vaikų literatūrą

KĘSTUTIS URBA "PARAŠYTA VAIKAMS"

Urba, Kęstutis. PARAŠYTA VAIKAMS: straipsnių rinkinys. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2009. – 176 p. Ši knyga – tai septyni vaikų literatūros istorijos epizodai.

Septyni tekstai, skirti septyniems užsienio rašytojams ir svarbiausiems jų kūriniams. Nors visi knygos straipsniai savarankiški, juos sieja, vienija pastanga suvokti vaikų literatūros raidą, vidinius pokyčius. E. T. A. Hoffmannas, Antonijus Pogorelskis, Carlo Collodis, Robertas Louisas Stevensonas, Frences Hodgson Burnett, Beatrix Potter ir Mary Norton. Autorių pasirinkimą lėmė tam tikros jų gyvenimo progos ar atsitiktinai subjektyvūs veiksniai. Vietoj vienų, galėjo būti kiti, tačiau nėra pagrindo abejoti pasirinktų autorių vaidmeniu vaikų literatūros procese. Šie užsienio rašytojus pristatantys straipsniai pirmiausia buvo spausdinti „Rubinaičio“ žurnale. Beveik visi jie taisyti, daugelis papildyti, o kai kurie perrašyti iš esmės. Septyni knygos straipsniai, pateikiantys septynių garsių vaikams rašiusių autorių gyvenimo apybraižas ir imanentinę jų pagrindinių kūrinių analizę esmingai praveria vaikų literatūros procesą lietuvių skaitytojams.

 

RUBINAITIS – žurnalas apie vaikų knygas, atspindintis IBBY Lietuvos skyriaus misiją. Tai vienintelis tokio pobūdžio leidinys Lietuvoje, skirtas mokytojams, bibliotekininkams, literatūros tyrėjams, rašytojams, iliustruotojams, leidėjams, tėvams ir studentams.

Tiražas 600 egz., 48 p., iliustr.

Interneto svetainė – www.rubinaitis.lt

 

RP

 

© 2012. Visos teisės saugomos. Mažojo Princo fondas