Susipažinkite su IBBY

 

Tarptautinė vaikų ir jaunimo knygos taryba (IBBY, International Board on Books for Young People) – tarptautinė nevyriausybinė organizacija, įkurta 1953 m. Šveicarijoje ir turinti nacionalinius skyrius daugiau kaip 70 pasaulio šalių. Organizacijos nariai yra atstovai įvairių profesinių grupių, kurių tiesioginis darbas, visuomeninė veikla ar asmeniniai interesai susiję su vaikų knyga.

 

1992 m. įkurtas Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos Lietuvos skyrius yra savanoriška savarankiška organizacija, kurios veikla nukreipta į visokeriopą vaikų knygos sklaidos plėtotę. Skyrius atstovauja Lietuvai tarptautiniame susitikimuose, bendradarbiauja su atitinkamomis vidaus ir užsienio institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauja kultūros ir švietimo veikloje, atstovauja vaikų literatūros interesams visuomenėje, organizuoja tradicinius renginius, seminarus, įgyvendina kultūros projektus, steigia ir skiria premijas, inicijuoja ir organizuoja įvairių leidinių leidybą, vykdo vaikų literatūros informacijos sklaidą, kaupia vaikų literatūrą ir kitokią medžiagą vaikų ir jaunimo literatūros, leidybos, knygos meno ir skaitybos klausimais, medžiagą apie vaikų rašytojus ir kt.

 

IBBY Lietuvos skyrius rengia ir administruoja Vaikų literatūros informacijos svetainę http://rubinaitis.lnb.lt, leidžia žurnalą “Rubinaitis”. IBBY Lietuvos skyriaus valdybos pirmininkas – Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto docentas, habil.dr. Kęstutis Urba.

 

 

Daugiau informacijos apie IBBY Lietuvos skyriaus veiklą rasite http://rubinaitis.lnb.lt

 

 

Geriausios IBBY knygos vaikams ir paaugliams

 

 

Balandžio 2–ąją, minint Tarptautinę vaikų knygos dieną, Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius paskelbia reikšmingiausias praėjusių (kalendorinių) metų knygas ir teikia premijas geriausiems vaikų bei paauglių knygų kūrėjams.

 

Premijos tikslas - aktyvinti lietuvių grožinės vaikų literatūros kūrybą, padėti pedagogams, tėvams orientuotis leidybos procese, atkreipti dėmesį į didžiąsias vaikų literatūros vertybes. Premijuojamoji knyga turi būti nauja, meniškai ir pedagogiškai vertinga, praturtinanti lietuvių vaikų literatūros procesą. Laureatą renka IBBY Lietuvos skyriaus sudaryta komisija.

 

Šią premiją nuo pat jos įsteigimo (1993 m.) kasmet finansiškai remia krepšininkas ir verslininkas Šarūnas Marčiulionis.

 

Panaudota informacija iš http://rubinaitis.lnb.lt

 

 

 

Geriausios 2011 metų knygos vaikams ir paaugliams

 

 

 

 

RP

 

© 2012. Visos teisės saugomos. Mažojo Princo fondas